Предност - Наша чест

хаохуи
Потврда за патент
Авторско право на софтвер
Патент за корисен модел
Патент за изглед

Честа, значи поголема одговорност, ја потврдува нашата вчерашна блескава, ја забележавме денешната жетва, но и утре да ја одредиме нашата нова почетна точка.

хаохуи1
Напишете ја вашата порака овде и испратете ни ја